پروفایل کاربری
نام: آرش
نام خانوادگی: اسکندری
عضویت از ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ - ۰۴:۰۳
موقعیت:
شماره تلفن ثابت:
شماره تلفن همراه:
ایمیل:
بدون فعالیت پیمانکاری
فعالیت های کارفرمایی
1 پروژه موفق
بدون پروژه موفق داوری شده
امتیاز کارفرمایان: 10/ 8
اشتراک این پروفایل
فعالیت های کارفرمایی
آرش اسکندری ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - ۱۵:۴۷ مبلغ پروژه 79000 تومان
نظر کارفرما درباره پیمانکار

مایل به کار مجدد
8.7 از 10
خوش قولی
8.8 از 10
کیفیت
8.8 از 10
ارتباط با کارفرما
8.6 از 10
پیمانکار
امیر کریمی ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - ۱۵:۴۷
نظر پیمانکار درباره کارفرما

خوش حسابی
8.1 از 10
صراحت در بیان ویژگی های پروژه
8 از 10
تمایل به کار مجدد
8.1 از 10
ارتباط با پیمانکار
8 از 10